"Заплакала е Пирин планина" в Гоце Делчев

Поздрав на Яна за випуск 1967 г. и Спонсора!

Коментари