Перник - 1996г. - кукери от с. Ръждавец


Коментари