"И ако Господ имаше очи.."

Белица 2013г.

Коментари