"Песпо' 2016"- Дервиши от с Варвара (1)

Кукерски празник в с. Широка лъка

Коментари