"Огън от любов" - Ловеч 2015г.

Среща на випск 1967г. в Скобелево (Ловеч)

Коментари