"В градина мома седеше"

Среща на випуск 1967г. в Сандански на 15 юни 2016г.

Коментари