"Вара игличе мори, пусто девойче"

Теменушка Мурджова

Коментари