"Що се е сънце запрело.." - Пирин пее 2001г.

Пее Зорка Карадакова

Коментари