"Джамали" от с. Габра общ. Елин Пелин (3)

"Симитлия'фест"- 2014г.

Коментари