"Симитлияфест 2014"- Кукери (Старци) от с. Климент


Коментари