"Лудо младо сън засънило"

Среща на випуск 1967г. в гр. Белица 2013г.

Коментари