"Йовано, Йованке"

От срещата на випуск 1967г в град Белица 2013г.

Коментари