Първи май - О светла дата! (Дружна песен)

Поздрав за русофилите "Български националисти". 
Второ издание, защото с клипа "Дружна песен - Вечери в бар Бабугери" нещо се случи!

Коментари