Випуск 1967 в гр. Белица 2013г.

Среща на съучениците от випуск 1967г. на ТМП (техникум по минна промишленост) гр. Бобов дол  през месец  юни 2013г. в град Белица. Домакин - Енвер Салихов Гъралийски.
 

Коментари