"Пирин пее 2012" - сворче (двоянка)

Изпълнява Стойо Г. Алексов от с. Бело Поле общ. Благоевград.

Коментари