Етнoграфска изложба в общ. Симитли 2012 - с. Градево

Нарицателното име на село Градево е "Втори Лондон", защото махалите му са разположени от двете страни на пътя от Симитли до Предела и е дълго 28 километра. През средата на селото тече Градевска река, която е ляв приток на река Струма. В етногравски и фолклорен смисъл с. Градево е на границата между Разложки и Симитлийски район. В село Градево е роден и сега живее там, композитора и автор на много Български песни - Димитър Янев. Той е автор и на химнът на град Симитли - "Мирен кръстопът".

Коментари