"Дружна песен" 1-ви май 1999г. (Вечери в бар "Бабугери")

                                

Коментари