Кукери от с. Лесичево в Перник 2004г.(Mummers from the village Lesichevo)

Коментари