"Старци" от с. Васил Левски в Перник 2004г.

Коментари