"Седнала Станка.." - Димитър Косов 2011г.

Коментари