"Пила Неда..." пеят жените от село Брежани ( Bulgarian folklor from Brezhani)

Коментари