Випуск 1967 в Скобелево (Ловеч)

Духовата музика свиреше и ние пак бяхме заедно!

Коментари