"Ах съжалете ме, мене сиромаха"

Родова среща на Качулския род - 27.09.2014г.  Пее Янка Качулска.

Коментари