НУФИ "Широка лъка" 2003г.

От финала на концерта по случай трети март.

Коментари