Първият танцов състав на ч-ще "Св. Кл. Охридски" чества 40 годишнина - Симитли 1994г.


Коментари