"Дафино либе" пеят Санка и Фим от Симитли (празник на самодейци 1994г.)


Коментари